top of page

NIS2: de essentie van cybersecurity compliance in de EU

In de wereld van informatietechnologie en cybersecurity is het noodzakelijk om de regelgeving bij te houden die de digitale veiligheid van organisaties regelt. Een belangrijke ontwikkeling op dit gebied is de NIS2-wetgeving. Laten we eens dieper ingaan op wat deze wet inhoudt en voor wie deze van toepassing is.


cyber security system

Wat is NIS2?

 

De NIS2-wet (network and information systems) is een Europese wetgeving die is ontworpen om de cybersecuritycapaciteiten van organisaties te versterken en de weerbaarheid van kritieke infrastructuren te waarborgen. NIS2 bouwt voort op de oorspronkelijke nis-richtlijn en is bedoeld om in te spelen op de steeds veranderende digitale dreigingen en technologische ontwikkelingen.

 

Kernpunten van NIS2:

 

1. Uitbreiding van toepassingsgebied:

NIS2 breidt het toepassingsgebied uit ten opzichte van zijn voorganger. Naast aanbieders van essentiële diensten (eds) zijn nu ook digitale dienstverleners (dsps) binnen de scope van de wet. Dsps omvatten online marktplaatsen, zoekmachines en cloud computing-diensten.

 

2. Risicobeoordeling en passende beveiligingsmaatregelen:

Onder NIS2 zijn organisaties verplicht om risicobeoordelingen uit te voeren en passende beveiligingsmaatregelen te implementeren om de impact van cyberdreigingen te verminderen. Dit omvat het vaststellen van maatregelen om incidenten te voorkomen, de impact ervan te beperken en het herstel te versnellen.

 

3. Meldplicht incidenten en samenwerking:

Organisaties worden verplicht om ernstige cyberincidenten te melden aan de nationale autoriteiten. NIS2 bevordert ook samenwerking en informatie-uitwisseling tussen EU-lidstaten om gezamenlijk op te treden tegen cyberdreigingen.

 

Voor wie is NIS2?

 

1. Aanbieders van essentiële diensten (EDS):

NIS2 is van toepassing op eds in sectoren zoals energie, transport, gezondheidszorg, financiën en digitale infrastructuur. Deze organisaties worden beschouwd als cruciaal voor het functioneren van de samenleving.

 

2. Digitale dienstverleners (DSPS):

DSPS, waaronder online marktplaatsen, zoekmachines en cloud computing-diensten, worden nu ook geraakt door de NIS2-wetgeving. Ze moeten passende maatregelen nemen om de cybersecurityrisico's te beheren.

 

Conclusie:

 

NIS2 is een belangrijke stap vooruit in het waarborgen van de cybersecurity van organisaties binnen de Europese unie. Door het toepassingsgebied uit te breiden en de nadruk te leggen op risicobeoordelingen en samenwerking, stimuleert NIS2 een proactieve aanpak om de steeds evoluerende digitale dreigingen het hoofd te bieden.

 

Voor EDS en DSPS is het van cruciaal belang om zich bewust te zijn van de verplichtingen onder NIS2 en ervoor te zorgen dat hun cybersecuritymaatregelen in lijn zijn met de wet. Door te voldoen aan NIS2 dragen organisaties bij aan een veerkrachtiger en veiliger digitaal ecosysteem in de Europese unie.

Comments


bottom of page