Nieuws: Telewerken: de voor-en nadelen op een rijtje

Telewerken – het werken vanop afstand (vaak thuis) en met behulp van IT-technologie. Het concept van telewerken wordt steeds meer in het licht gezet, maar vaak ligt de focus op de voordelen voor de werknemers. Terwijl dit zeker niet te onderschatten is, is het ook belangrijk voor werkgevers om de voor-en nadelen te achterhalen. In het algemeen zijn werkgevers steeds wantrouwig als het over telewerken gaat.

Nochtans, pluspunten zoals een hogere efficiëntie, productiviteit en betrokkenheid zijn zeker niet zo slecht.  Door die wantrouwigheid is het zo dat slechts 1 op 3 werknemers af en toe mag telewerken. Die wantrouwigheid wordt gevoed door vragen over vertrouwen, vragen over duidelijke afspraken en vragen over een goede balans. Toch, als die drie zaken aanwezig zijn biedt telewerken alleen maar voordelen, en dit zowel voor de werknemers, leidinggevenden en het bedrijf zelf. 


Voordelen van telewerken


1.    Aantrekkelijk bedrijfsimago Wanneer de buitenwereld te horen krijgt dat je de medewerkers geregeld van thuis laat werken schetsen mensen automatisch een aantrekkelijk en modern beeld van je bedrijf. Jij als werkgever wordt gezien als iemand die meegroeit met zijn werknemers en hun noden. Deze manier van werken trekt ook gemakkelijker divers talent aan. Op die manier kan je bijvoorbeeld binnen een grotere regio op zoek gaan naar nieuw talent dan je normaal zou doen. 2.    Grotere productiviteit, efficiëntie en focus Werknemers werken thuis productiever – of minstens even productief- als op het kantoor. Dit komt omdat er thuis minder afleidingen zijn dan op het werk (denk aan collega’s, bezoekers, leveringen, enz.). Natuurlijk zijn er thuis ook afleidingen waaraan iedere werknemer moet weerstaan, maar dit is in principe niet zo verschillend als op het kantoor. 3.    Betere work-life balance voor je werknemers Een verbeterde balans tussen werk en privé is één van de grootste voordelen bij telewerken. Zo wordt er geen tijd verloren aan pendelen of in de file staan en komt er een pak vrije tijd bij.  Telewerken biedt werknemers meer flexibiliteit, werkvrijheid en een eigen planning aan, wat positief is voor de mentale gezondheid van de werknemers. 4.    Minder ziektemeldingen en absenteïsme Thuis werken zorgt dat werknemers minder een ziektedag nemen bij gezondheidsklachten zoals een verkoudheid. Door thuis te werken is het mogelijk om rustig uit te zieken zonder een collega te besmetten. Op die manier blijft de productiviteit hoog en kan je werknemer comfortabel van thuis werken.  5.    Meer werktevredenheid, motivatie en loyaliteit Een hogere werktevredenheid is het resultaat van minder stress, minder afleidingen en een betere balans tussen werk en privé. Door te telewerken hebben je medewerkers meer energie. Het maakt mentaal en uiteindelijk ook fysiek een groot verschil voor een werknemer wanneer ze één dag per week niet in de files moeten aanschuiven of op de trein moeten wachten.  Ook de motivatie en loyaliteit stijgen enorm bij werknemers die van thuis mogen werken. Zij appreciëren het namelijk enorm dat ze het vertrouwen krijgen en voelen zich daardoor gemotiveerder en meer loyaal naar hun werkgever toe.  6.    Sparen van woon-werkonkosten en andere onkosten Als je medewerkers op vaste dagen thuis werken bespaart dat het bedrijf heel wat woon-werkonkosten. Ook is het mogelijk om kosten te besparen op het kantoor zelf. Het kantoor kan kleiner zijn wanneer niet alle werknemers elke dag op het kantoor zijn. Met een systeem zoals hot desking kunnen aanwezige werknemers een plaats kiezen wanneer ze er zijn en zit niemand vast aan één bureau. 

Nadelen van telewerken


1.    Geen directe controle Het is moeilijker voor leidinggevende om het werk van werknemers die telewerken te controleren. Ook in het omgekeerde scenario waarbij de leidinggevende van thuis werkt en de werknemers vanop het kantoor werken is het moeilijk om het werk te controleren. 2.    Thuiswerken is niet voor iedereen Niet iedere werknemer staat te springen om van thuis te werken. Als leidinggevende moet je rekening houden met een aantal factoren: -    Laat de job het inhoudelijk toe om van thuis te werken? -    Is de juiste infrastructuur aanwezig om van thuis te werken? -    Hebben de werknemers de juiste skills?  -    Willen de werknemers zelf van thuis werken? Werknemers die thuis werken hebben discipline nodig en moeten goed kunnen organiseren en plannen. Ze moeten om kunnen gaan met IT-technologieën om bijvoorbeeld internet te garanderen en een connectie te hebben met hun bedrijf. Telewerken is daarbovenop een concept dat afhankelijk is van elke persoon apart. Werknemers die juist beter kunnen focussen en presteren door persoonlijke interactie met collega’s of de infrastructuur op het kantoor werken beter niet vanop afstand. 3.    Minder scheiding tussen werk en privé Hoewel er een betere work-life balance ontstaat door te telewerken is het voor sommige werknemers moeilijker om werkzaken en privézaken gescheiden te houden. De ene is gevoeliger voor afleidingen zoals kinderen en huishoudelijke taken, de andere heeft eerder de neiging om te lang door te werken en een massa overuren te kloppen.  Als werkgever denk je misschien op het eerste zicht dat langer doorwerken goed is voor het bedrijf, maar op lange termijn kan dit voor de werknemer stress, vermoeidheid en een minderende productiviteit en focus met zich meebrengen.  4.    Eenzaamheid Het kantoor is een belangrijke plaats voor sociaal contact voor iedere werknemer. Zowel op persoonlijk als op professioneel vlak is het belangrijk om regelmatig contact te hebben met collega’s. Werknemers die één dag in de week telewerken ervaren normaal niet al te veel nadelen. Werknemers die meerdere dagen per week telewerken kunnen wel een aantal nadelen ervaren zoals minder sterkte contacten met collega’s, stroevere communicatie, minder mogelijkheden om te netwerken en het gevoel van eenzaamheid. Werknemers kunnen zich minder verbonden voelen met het bedrijf, hun collega’s en hun manager wat niet ideaal is voor de mentale gezondheid van de persoon. 5.    Telewerkers maken minder snel promotie Werknemers die af en toe telewerken komen minder in direct contact met hun leidinggevende en staan dus minder in de spotlights. Ze kunnen niet even gemakkelijk hun successen laten zien en kunnen daardoor ook minder snel een promotie maken. Dit betekent niet dat ze minder prestaties leveren dan hun collega’s die op het kantoor werken. Als gevolg kan dit tot frustraties leiden bij de telewerker.

Een structureel beleid

Als je zoals de meeste leidinggevenden overtuigd bent van de voordelen van telewerken maar zo weinig mogelijk nadelen wenst te ervaren is het belangrijk dat er een structureel beleid toegepast wordt. Zie telewerken als een manier van werken dat optioneel is. Werknemers moeten het gevoel krijgen dat hun keuze omtrent wel of niet telewerken niet gekoppeld wordt aan een oordeel. Ook is het belangrijk dat de bedrijfscultuur bestaat uit vertrouwen en verantwoordelijkheid. Er dienen duidelijke afspraken met werknemers te zijn over beschikbaarheid, bereikbaarheid, werkuren, onkostenvergoedingen, taakverdeling en planning. Hiernaast is het belangrijk om doelen op te stellen. Door doelen op te stellen ontstaat er een resultaatgerichte aanpak.  Een uitstekende communicatie is een zaak dat essentieel is om op te hameren. Overlegmomenten via telefoon of Skype zorgen ervoor dat communicatie niet verwaarloost wordt. Zorg er ook voor dat alle medewerkers minstens één dag per week allemaal samen op het kantoor zijn. Op zo momenten kan je zaken in kaart brengen die belangrijk zijn voor het volledige team. Om dit te realiseren is het best om medewerkers niet meer dan 2 dagen per week thuis te laten werken.  Als laatste is het uiterst belangrijk dat de organisatie voorzien is op telewerken op vlak van IT. Werknemers moeten zich vlot kunnen aanmelden en moeten geholpen kunnen worden vanop afstand indien er problemen voorvallen. Zie jij telewerken als een mogelijkheid binnen jouw onderneming maar heb je nog vragen i.v.m. IT? Neem gerust eens contact op met CloudCom, wij helpen je graag verder.