Nieuws: De GDPR: wie, wat & waarom?

De GDPR. Je hebt die term al veel zien opduiken de laatste tijd. Je hebt het zien verschijnen in de krant, op sociale media en in webartikelen. Belangrijk wordt er gezegd, maar toch stel je het uitbreiden van je kennis rond het onderwerp telkens opnieuw uit. Nu de deadline steeds dichter komt zal het er sneller zijn dan je denkt. Je hebt de kans om de belangrijkste zaken te ontdekken over de GDPR. Wat is 3 minuutjes leeswerk? Laten we beginnen met die bekend klinkende afkorting. GDPR staat voor ‘General Data Protection Regulation’. Vanaf 25 mei 2018 zal het de huidige ‘Data Protection Act’ vervangen, wat we al kennen en toepassen sinds 1998. In een notendop zal de GDPR instaan voor het beheren en beveiligen van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Vanaf de GDPR van kracht gaat moet u als bedrijf kunnen aantonen welke personengegevens er verzameld zullen worden en hoe deze data gebruikt en beveiligd zal zijn. Een korte schets wat er allemaal zal veranderen:

Waarom Je vraagt je misschien af waarom de GDPR moet komen en waarom we gewoonweg niet de Data Protection Act kunnen blijven toepassen. Eigenlijk is het zo dat we nu veel meer persoonlijke gegevens verzamelen dan pakweg 20 jaar geleden. Met de enorme groei van computer gebruik volgde de nood aan een georganiseerd systeem met richtlijnen rond het respecteren van privacy van persoonlijke gegevens. De Data Protection Act werd als oplossing hiervoor gecreëerd en toegepast doorheen de EU. Dit was een goed begin maar elk land creëerde hun eigen versie van de richtlijnen, met als gevolg dat er geen geheel gevormd werd. Na verloop van tijd werd het duidelijk dat het creëren van één geheel een noodzaak was, wat leidde tot het oprichten van de GDPR.


Wie De GDPR staat in voor een versterkte en uitgebreide bescherming van persoonlijke data en privacy rechten van alle Europese burgers. De nieuwe wetgeving zelf is gericht op alle

bedrijven die: - Activiteiten uitoefenen omtrent goederen en diensten in de EU, en/of

- Europese werknemers in dienst hebben, en/of - Samenwerken met Europese partners of leveranciers. Ook bedrijven buiten de EU moeten rekening houden met de GDPR indien ze in contact komen met persoonlijke gegevens van inwoners uit de EU.

Wat De nieuwe privacy wetgeving heeft een sterke focus op de dataverzameling en –opslag van persoonlijke gegevens. Waar er nu echt op geaccentueerd wordt is het verkrijgen van de toestemming van de persoon die zijn gegevens achterlaat. Deze persoon in kwestie moet op een duidelijke manier op te hoogte gebracht worden van wat er met zijn gegevens gebeurd, waar zijn gegevens opgeslagen worden en waarom de informatie verzameld wordt. Om hierop in te spelen zijn bedrijven verplicht om een privacy policy, algemene voorwaarden en een cookie alert weer te geven op zaken zoals de website van het bedrijf. De tekst moet duidelijk zijn en dient als een bewijs voor de organisatie dat alle informatie meegedeeld geweest is met de klant. Na het meedelen van informatie heeft de klant steeds het recht om zijn gegevens te wijzigen en heeft hij het recht om ‘vergeten te worden’. Indien een persoon van mening is dat zijn gegevens op een incorrecte manier gebruikt geweest zijn kan hij een klacht indienen en eventueel een schadevergoeding verkrijgen. Het opvolgen van de GDPR en van de sancties wordt toegewezen aan de nationale autoriteiten van België. Zij kunnen boetes toepassen wanneer een overtreding plaatsvindt. ​Zo, de GDPR in 3 minuten. De basis van de nieuwe wetgeving heb je nu toch mee. Voor meer informatie kan je terecht op de officiële website van GDPR-EU https://gdpr-eu.be/ of kan je contact opnemen met ons via info@cloudcom.be.