Nieuws: Cloudtransformatie: als één geheel aanpakken

Dat het werken in de cloud steeds meer gezien wordt als een normale stap binnen elke organisatie is geen verrassing meer. Tegen 2020 zullen bedrijven voor 83% in de cloud werken beweert Forbes, en dat valt tegenwoordig meer en meer op te merken. 

Vaak beginnen organisaties aan een cloudtransformatie maar zien dan plots onverwachte kosten verschijnen en oplopen. Hierdoor worden de hoge verwachtingen die ze hebben voor hun migratie naar de cloud niet waargemaakt en zien ze de cloud als een tegenvaller vooraleer ze écht aan de slag kunnen. 

In de meeste gevallen wordt vergeten om rekening te houden met 3 belangrijke onderdelen bij een migratie naar de cloud, namelijk de applicatie-, netwerk- en security-aspecten. Organisaties leggen vaak een focus op slechts één onderdeel en zien dan plots de kosten stijgen om de andere twee onderdelen ook in orde te krijgen. Dit zorgt voor onverwachte en dus niet graag geziene kosten. 

Uit een onderzoek van Atomik Research blijkt dat 1 op 10 bedrijven een cloudtransformatie holistisch bekijken. Zij houden rekening met de 3 bovenstaande aspecten en slagen er in om het werken in de cloud een voordeel te maken en om de kosten te beperken. Het onderzoek bestond uit een online enquête gericht op bedrijven uit het VK, Duitsland, Frankrijk en de Benelux landen.

Het is uiterst belangrijk om al in de planningsfase de transformatie naar de cloud holistisch te bekijken en zich goed te informeren over het aanbod van de cloudpartner. 

Applicaties

Bedrijven kijken naar welke applicaties beschikbaar moeten zijn op hun omgeving. Telewerken en hot desking is steeds meer een trend aan het worden wat hand in hand gaat met het werken in de cloud, waarop ook de applicaties te vinden zijn. Eén van de grootste uitdagingen binnen een cloudtransformatie is mobiliteit. Werknemers maken steeds meer gebruik van mobiele apparatuur om data en applicaties in de cloud te raadplegen. De uitdaging hieromtrent is het mogelijk maken van cloud op een mobiele apparaat en het garanderen van een veilige toegang.

Netwerk

Een netwerk kan je niet zomaar kopiëren en plakken in de cloud. Binnen een cloudomgeving wordt het netwerk deels of a.d.h.v. een cloudversie toegepast. De nood naar netwerktoepassingen in de cloud is afhankelijk van organisatie tot organisatie. 

Security

Het security aspect is een belangrijk onderdeel dat volledig uitgewerkt dient te zijn vooraleer er gebruik gemaakt wordt van een cloudomgeving. Het bespreken en uitvoeren van aanpassingen aan de security-infrastructuur is een constante zaak, waardoor de security specialisten al vanaf dag 1 betrokken dienen te worden. Er dient ook rekening gehouden te worden met specifieke security-vereisten per cloudomgeving. Elke organisatie heeft een andere nood aan security. 

Een grote uitdaging in dit verhaal is de remote access. Veel IT-verantwoordelijken maken zich zorgen over hoe gebruikers toegang krijgen tot de data en applicaties, en dit op vlak van data beveiliging. Ook wordt er zorgen gemaakt over de lage security awareness bij werknemers. Denk bijvoorbeeld aan phishing mails. 

Cloudstrategie – en partner

Cloudtransformatieprojecten zouden moeten leiden tot cloudvoordelen voor de klant, maar daarvoor is een goed doordachte cloudstrategie nodig. Voldoende informatie halen van uw cloudpartner is een must aangezien sommige cloudpartners volledig betrokken zijn met de 3 aspecten, applicaties, netwerk en security, en andere partners enkel betrokken zijn voor slechts één aspect. 

Lees het volledig verslag hier.