Nieuws: Cloud en security gaan hand in hand in nieuwe strategie

Belgische bedrijven worden steeds meer geconfronteerd met de nieuwste ontwikkelingen op vlak van IT. Hierin begint de realisatie dat security een prominente rol speelt steeds toe te nemen, maar ook dat het werken met lokale servers iets uit de verleden tijd is.

Uit onderzoek van Beltug is het duidelijk dat de grootste prioriteit van de 1750 deelnemende ICT-verantwoordelijken het ontwikkelen van een strategie rond de IT-architectuur van de onderneming is, en dit voornamelijk gericht op het werken in de cloud. 

Cloudstrategie

Opvallend is dat steeds meer bedrijven de stap zetten richting de cloud en dit ofwel in de vorm van een hybride oplossing of een volledig cloud oplossing. De noodzaak van een digitale transformatie begint nu echt door te dringen bij veel ondernemers, niet alleen om moderne trends zoals thuiswerken te kunnen volgen maar ook voor het garanderen van de veiligheid binnen de organisatie. 


Security wordt een steeds grotere bezorgdheid binnen Belgische bedrijven 

Door de razendsnel toenemende cybercriminaliteit wordt er bijna gedwongen om extra in te spelen op een ijzersterke beveiliging van de organisatie. Een cyberaanval kan een bedrijf flink wat geld kosten. Beter voorkomen dan genezen zeggen de meeste ondernemingen dan.

Een ijzersterke beveiliging opstellen gebeurt niet overnacht jammer genoeg. Het is belangrijk om een strategie uit te werken omtrent het omgaan met data. Dit zowel op algemeen vlak zoals hoe het bedrijf in het algemeen omgaat met data, als op een specifieker vlak zoals hoe werknemers omgaan met data. 

Werken met een mappenstructuur waarin enkel bepaalde personen toegang hebben tot bepaalde mappen borgt direct een grotere veiligheid binnen de organisatie. Ook employee awareness is een belangrijk aspect waarin werknemers leren om phishing mails te herkennen. 

Tot slot is het werken conform de privacywetgeving GDPR niet te vergeten. Het correct en bewust omgaan met data maakt mogelijk dat de onderneming betrouwbaar overkomt. CloudCom richt zich op bedrijven die met een cloudoplossing op maat wensen te werken en waarbij security een grote rol speelt. Neem contact op voor meer informatie.