Nieuws: Best practices bij het kiezen van een ERP-pakket

Een 10-tal jaren geleden stelden ondernemers zich de vraag of ze gebruik zouden maken van een ERP-pakket. Vandaag is het geen kwestie meer van ‘ja’ of ‘nee’ maar moet er gekozen worden wanneer en hoe.


Back to basics

Eerst een kleine samenvatting van wat een ERP is. ERP staat voor Enterprise Resource Planning en is een softwarepakket dat gebruikt wordt om belangrijke informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samen te brengen. Een ERP-pakket kan helpen om kosten te drukken, productiviteit te verhogen en beter in te spelen op klantwensen.


6 stappen tot succes

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is de volgorde van tewerk gaan bij het kiezen van een nieuw ERP-pakket heel belangrijk. Vaak wordt er enkel gekeken naar de functionaliteiten van een pakket en niet naar wat er nodig is om de implementatie te realiseren. Hierdoor loopt men het risico voor verrassingen te komen staan en meer middelen te moeten gebruiken dan oorspronkelijk gepland om problemen op te lossen.


De beste manier om succesvol een ERP-pakket te implementeren bestaat uit 6 stappen:


Stap 1: Bepaal welk ERP-pakket de voorkeur van de onderneming krijgt.


Stap 2: Bespreek het gekozen ERP-pakket met uw IT-partner. Dit is belangrijk om de IT-infrastructuur te overlopen en mogelijke aanpassingen in te schatten. Denk bijvoorbeeld aan het voorzien van een bepaalde server waarop het pakket zou draaien.


Stap 3: Maak het totale prijskaartje op met alle informatie die je nu ter beschikking hebt.


Stap 4: Maak de definitieve keuze van het ERP-pakket.


Stap 5: Het implementeren van de infrastructuur wordt gedaan.


Stap 6: Het implementeren van het softwarepakket wordt gedaan. Je kan nu aan de slag met het nieuwe ERP-pakket.

CloudCom

Bij CloudCom verlenen wij onze expertise om te assisteren bij de keuze van een ERP-pakket en het bepalen van hoe de IT-infrastructuur er dient uit te zien. Zit je met vragen over het kiezen en implementeren van een nieuw ERP-pakket binnen uw onderneming? Neem contact op met ons, wij adviseren u graag verder.