top of page

MEER DAN IT IN BEELD:
DE WEG NAAR IT-ONAFHANKELIJKHEID BIJ TWI

logo_TWI.jpg

TWI is een maatwerkbedrijf in Brussel en ondersteunt, via diverse diensten, de productie en het vlotte functioneren van talrijke bedrijven en organisaties. Als sociale onderneming doet TWI daarvoor beroep op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hun talenten worden optimaal benut en ontplooid om topkwaliteit af te leveren.

 

De IT van TWI was geïntegreerd met een andere organisatie, maar door de groei van TWI ontstonden er specifieke noden. Samen met de CloudCom Solution Architect hebben we een oplossing gecreëerd waarbij we het fysieke netwerk van elkaar gescheiden hebben, de servers ondergebracht hebben in ons datacenter voor de werking van hun softwareapplicaties en hebben we de Microsoft 365 omgeving volledig benut.

Lees hier het interview met Christian Loones, algemeen directeur van TWI:

Lara: Bedankt, Christian, om deel te nemen aan dit interview. Ik ga er

direct invliegen en vroeg me af op welke zaken Meer dan IT toegepast wordt

bij jullie?

Christian: CloudCom is een IT onderneming op mensenmaat. Dat merk je in de

tijd en de zorg die wordt besteed aan afstemming. TWI had een vrij complexe IT-

situatie door grote verwevenheid met een andere instelling, namelijk het KI Woluwe. TWI en KI Woluwe maken beide deel uit van de Broeders van Liefde, maar het was onze doelstelling om onafhankelijk te werken van KIW. Door de verwevenheid bestonden er erg eisende veiligheidsvoorwaarden die de nodige communicatie, afstemming en voorbereiding vergde alvorens tot onze IT-migratie te kunnen overgaan. Dat is steeds met veel aandacht en begrip verlopen, zonder in te binden aan doortastendheid en oplossingsgerichtheid.

 

TWI heeft ook een digitaliseringsafdeling, met allerhande bijzondere vereisten naar software compatibiliteit toe, vnl. voor het programma Kofax. CloudCom heeft daarin de lead genomen om de IT-migratie daar zo snel en zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dat was geen evidentie en vroeg een proactieve aanpak waarin, bij momenten, zwaar aan de kar getrokken moest worden. Het eindresultaat is er en we zijn tevreden. Ook voor het programma Exact Globe is er een gelijkaardige IT-migratie plaatsvonden.

Lara: Werken jullie met eigen partners of zijn er ook partners die CloudCom heeft aangeraden?

Christian: Het voordeel van CloudCom is dat ze zich oriënteren in een IT-wereld die niet noodzakelijk uw kennisframe is. Aan de hand van de feedback van CloudCom krijg je snel hoogte van welke partners performant zijn, en wordt er meegewerkt en meegedacht aan oplossingen waar het schoentje wringt. Bovendien slaagt men erin om ook met de minder aangename of ‘moeilijkere’ partner samen te werken. Bepaalde suggesties m.b.t. providers of IT-oplossingen werden zeker aangereikt en in dank opgenomen.

 

Voor bepaalde toepassingen, zoals voor de digitaliseringdienst, werken we met IT partners samen. Dat gaat hoofdzakelijk over bedrijven die hun software aan de man willen brengen maar waarvoor de digitaliseringsdienst van TWI een meerwaarde kan betekenen.

Lara: Is het volgens jou gemakkelijker om één partner te contacteren voor allerlei IT-vragen, of eerder om iedere partner apart te contacteren?

Christian: Uiteraard is het eenvoudiger om één aanspreekpunt of een 'single point of contact' te hebben dan een waaier aan disparate partners. In die zin is de helpdesk van CloudCom ook echt heel eenvoudig en laagdrempelig.

Lara: Wat is volgens jou het grootste voordeel van Meer dan IT?

Christian: In 3 woorden zou ik Meer dan IT beschrijven als: Mensenmaat - Bereikbaarheid - Professionaliteit.

Lara: Als je een probleem ondervindt kan je bellen naar de CloudCom helpdesk. Wat is jouw ervaring daarmee?

Christian: De CloudCom helpdesk werkt snel en professioneel. Contact opnemen gebeurt op een laagdrempelig manier en hun werkwijze is steeds doortastend.

Lara: Helpt Meer dan IT om de productiviteit te verhogen bij TWI?

Christian: In de eerste plaats is het bedoeld om de uitval van onze productiviteit door IT problemen tegen te gaan dus, ja, in die zin zeker en vast. De IT migratie en assistentie heeft bijgedragen tot meer Cloudgerichte oplossingen die zeker en vast efficiëntie en compatibiliteit faciliteren en op hun beurt ook productiviteit, ongetwijfeld.

Lara: Bedankt, Christian!

Artboard 1_4x.png
bottom of page